E Commerce Website


E Commerce หรือการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบวงจร และยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อระบบ การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ที่ทำให้สะดวกรวมถึงความปลอดภัยสูงสุด

Customer Journey


มองหาสินค้าที่ถูกใจ
มองหาสินค้าที่ถูกใจ
ได้ร้านที่ถูกใจ
ได้ร้านที่ถูกใจ
ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ได้รับสินค้า และมีโอกาสซื้ออีก
ได้รับสินค้า และมีโอกาสซื้ออีก

ประสบการณ์ลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการเดินทางของลูกค้านั้น จะสะดุดไม่ได้ หรือหลุดจากเว็บไซต์ไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่ปิดการขายยากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจต้องทำคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และการจดจ่อในการซื้อสินค้า รวมถึงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

ประสบการณ์ของร้านค้าที่ต้องมี


สิ่งสำคัญในทุกธุรกิจต้องมีการเข้าใจลูกค้าของเรา ซึ่งจะสามารถตอบสนองลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยความเร็วของเว็บไซต์ ความแน่นไปด้วยข้อมูล และการใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้เกิดยอดขายที่ตามมา

ความปลอดภัย
เว็บไซต์ปลอดภัย
Discount
ระบบ Discount Code
Credit Card
ระบบบัตรเครดิต
ประสิทธิภาพเว็บไซต์
ประสิทธิภาพเว็บไซต์

CUSTOMER JOURNEY FOR E-Commerce