ในช่วงนี้ มีข่าวมากมายเกี่ยวกับธุรกิจ ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะไม่ดี และธนาคารแห่งประเทศไทยก็พึ่งออกแถลงการณ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นช่วงที่ ทุกคนต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังมากย่ิงขึ้น แต่ถ้าคุณอยู่ในฐานะ เจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม สิ่งที่คำนึงให้มากยิ่งขึ้นคือ ลูกค้ามีโอกาสน้อยลงที่จะซื้อสินค้าของคุณ หรืออาจจะใช้เวลาพิจารณามากขึ้นอีก ซึ่งแน่นอนว่า หลายๆธุรกิจยังคงใช้เครื่องมือการตลาด คือ Social Media ที่มีอยู่ ซึ่งจริงๆแล้ว Social Media ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในหลายๆธุรกิจยังไม่ได้มองสิ่งที่สำคัญมากๆคือ เว็บไซต์ สิ่งนี้คือตัวแปลสำคัญมากๆ ที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวธุรกิจของคุณ มากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ ( WEBSITE ) คือเนื้อหน้าที่ มีข้อมูลของธุรกิจ หรือสินค้านั้นๆ ซึ่งจะมีชื่อและสินค้านั้นๆ และมีผลมากในปัจจุบันใน ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งรวมถึงในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ยิ่งสำคัญมากๆ ที่จะสร้างเว็บไชต์อย่างไรให้น่าเชื่อถือ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการจะซื้ออะไรก็ตามแต่ ร้อยละ 99 ของคนที่สนใจสินค้านั้นๆ...