การออกแบบเว็บไซต์
สำหรับธุรกิจที่คุณควรต้องมี

ไม่ว่าคุณจะ Work From Home หรือ จะ Work At Office เว็บไซต์ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ธุรกิจคุณควรต้องมี เพราะลูกค้าของคุณจะอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์คุณอยู่ดี 

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเว็บไซต์
เชื่อมโยงการชำระเงินที่สะดวกที่สุด

ยกระดับธุรกิจของคุณให้สามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทันที ที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยเว็บไซต์ที่เชื่อมระบบ E-Commerce

Hotel & Restaurant

เชื่อมกับลูกค้าด้วยระบบ BOOKING

เว็บไซต์ที่เชื่อมระบบการจอง โดยสามารถจองได้ทั้งห้องพัก รวมถึงการจองร้านอาหาร ไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถจองอย่างอื่นๆ ได้อีกเพิ่มเติมด้วยระบบ ฟอร์มที่พัฒนาเพื่อการใช้งานเหมาะสำหรับงานทุกประเภท โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านฐานข้อมูล และยังสามารถดึงข้อมูลเพิ่มวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของการจัดการข้อมูลต่างๆ 

LEAD PAGE & SALE PAGE 

ระบบเก็บ LEAD สำหรับลูกค้า
ที่ลดต้นทุน Lead Generation ได้อย่างอย่างดีจาก facebook
เราสามารถลดต้นทุนสำหรับการลงทะเบียนใสแคมเปญ ของคุณพร้อมยังตกแต่งหน้าแคมเปญของคุณให้ทันสมัยพร้อมด้วยระบบจับ tracking ที่มาสำหรับ lead ของคุณได้อย่างดี
พร้อมด้วยหลัง
โดยทางเราสามารถทำได้ทั้งผ่าน nConnect และยังสามารถทำผ่าน website ของท่านได้อีก