P 24 at Kaset Bangkok , THAILAND


 

OVERVIEW

ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรุงเทพมหานคร แถวมหาวิทยาลัยเกษตรที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เข้าพัก ที่เป็นทั้ง คนที่เข้ามาอบรม หรือมากิจกรรมต่างๆ ในระแวกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISSUE

มีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นและยังไม่ได้เริ่มต้นโฆษณา ใดๆ ผ่านช่องทางออนไลน์โดย ต้องการที่จะหาคนที่เข้ามา สอนและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการซื้อโฆษณา ของ facebook และช่องทางออนไลน์ต่างๆ

Brief

ต้องการให้ nConnect Coaching เกี่ยวกับการซื้อโฆษณา เพื่อให้สามารถซื้อโฆษณาผ่าน facebook ได้ด้วยตัวเอง

Coach by nConnects

nConnect Coaching Service สำหรับ 2 ชั่วโมง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ Facebook ที่เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจสำหรับ P24 at Kaset

เจาะลึกด้านกลุ่มเป้าหมาย

เราช่วยเจาะลึกด้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและยิงโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ช่วยตรวจสอบการโฆษณา

nConnect เข้ามาช่วยตรวจสอบข้อมูล ในการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพมากขนาดไหน สำหรับการซ์้อโฆษณา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณา

การใช้ Ecosystem ของ Social Network เพื่อตอบโจทย์การซื้อโฆษณาและเป็นการทำ Remarketing หากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเกิดการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

Growth 200%

เราช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้สำหรับธุรกิจแบบโรงแรมเพื่อใช้สำหรับการใช้ โฆษณาบน Facebook มี่ประสิทธิภาพมากขึ้น

Reach +200%0%

Reach 20190%