VZ By viriszamara

 

Overview

แบรนด์ขายเสื้อผ้าใจกลางศูนย์การค้าดัง เสื้อผ้าสุภาพสตรี อายุระหว่าง 25 – 45 ปี ที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนไลฟ์สไตล์กรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ ด้วย Lifestyle เสื้อผ้าที่ออกแบบ เรียบหรู ในสไตล์ Viris Zamara ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองและเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์

 


Issue

เริ่มการซื้อโฆษณาด้วยตัวเอง แต่ยังไมค่อยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
Brief : nConnect เข้ามาทำการ Monitor Social Media และซื้อโฆษณา เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิม โดยมีความคาดหวังในเรื่องการสร้างยอดขายจาก ช่องทางออนไลน์

 


Service by nConnect :

Social Media Monitoring and Social media Advertising
Change by nConnect

nConnect ได้เข้ามาตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pixel ของ Facebook
nConnect มีการ Support about Advertising Monitoring
nConnect ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ โฆษณาบน Facebook เพื่อใช้งาน

 


Engagement ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อเปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2019

ดีขึ้นแค่ไหนที่ใช้บริการ nConnect

จำนวน Engagement ของ กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

Jan 20200%
December0%