Overview

คลับออกกำลังกายของคนเมืองยุคใหม่ที่ทันสมัยใจกลางกรุงเทพมหานคร  ด้วยการบริการแบบลูกค้าระดับ Premium ตั้งแต่ระดับ C+ ไปจนถึงระดับ A ที่ตอบโจทย์ด้วยสาขา ทั้ง 7 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานคร  ที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย พร้อมคลาสที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยคลาสกว่า 4000 คลาสต่อเดือน

Brief

ต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายที่มากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบเว็บไซต์เป็นแบบแนวนอนและสามารถตรวจสอบตารางคลาสได้ง่ายๆผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ โดยต้องให้เว็บไซต์งั้นง่ายต่อผู้ใช้งาน และผู้จัดการข้อมูล

nConnect Service

Website Development | E-Commerce Function | Connect API with Payment Partner | UX UI Design

30 DAYS

เราได้สร้างWebsite ของ WE Fitness Thailand โดยใช้เวลาเพียง 30 วันนับจากวันที่ยืนยันด้านการออกแบบแล้วด้วยการแบ่งหมวดหมู่ต่างๆที่ชัดเจนและออกแบบเฉพาะหน้าแต่ละหน้าเพื่อสร้างความแตกต่างและประสบการณ์ที่ใช้งานเว็บไซต์

การเข้าถึงมากขึ้น 300%

ด้วยการสร้างโครงสร้าง nConnect การสร้างหลังบ้านโดยแยกสัดส่วนต่างๆให้ชัดเจน และมีการสร้าง Sitemap.xml เพื่อเชื่อมข้อมูลกับ Google Search Console ส่งผลให้ สามารถค้นหาธุรกิจได้ง่ายผ่านช่องทาง และสามารถทำให้การเข้าเว็บไซต์ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 ครั้ง ต่อเดือน  เป็น 300,000 ครั้ง ต่อเดือน

สร้างระบบเก็บค่า และติดตาม

ด้วยปัจจุบันการใช้งานของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การติดตามฤติกรรม หรือการเข้าถึงข้อของผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น พร้อมยังมีการติดตั้งตัวติดตาม ที่จะสามารถพบเห็นโฆษณาของ วี ฟิตเนส ไปในหลายๆ ที่ ตามตลอด