nConnect.asia

WE Create Best Experiences for your Customer

เราสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

(Response time in 10 Minutes)

E-Commerce

เว็บไซต์ E-Commerce ที่ครบ จบกว่า
และพัฒนาเพิ่มได้อย่างไร้ขีดจำกัด

SEO

ที่ให้ใครๆ ก็ค้นหาคุณเจอบน Google
โดยที่คุณไม่ต้องซื้อโฆษณา

Business

เว็บไซต์ธุรกิจ ที่เป็นได้มากกว่า
การเป็นแค่เว็บไซต์

Analytics

เพราะความสนใจ และประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สำคัญที่สุด 

Our Experiences With Leading Software

WHY USING US
เราเน้นการสร้างประสบการณ์เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

ที่ เอ็นคอนเน็ค ดอทเอเชีย เราเน้นการสร้างประสบการณ์เป็นเรื่องแรกๆ ของเพราะประสบการณ์ที่ดีจะส่งผลให้มีโอกาสที่คนที่เข้าดูมากยิ่งขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ

ตัวตนสำหรับธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมาก เราจึงคาดหวังเรื่องประสบการณ์ด้านการออกแบบที่เฉพาะตัวสำหรับแบรนด์นั้นๆ เพื่อความแตกต่างและความจดจำของลูกค้าของคุณ

 

เราเป็นผู้นำด้าน UXUI ที่จะนำประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณให้สะดวกและเหมาะสำหรับทุกๆอุปกรณ์เพื่อให้ลุกค้าของคุณได้เข้าถึงทางด้านข้อมูลที่ง่ายยิ่งขึ้น

เรามีระบบการเก็บข้อมูลสำหรับการนำมาวิเคราะห์ และข้อมูลที่เชื่อมกันอัตโนมัติทั้ง Facebook และ Google ที่ธุรกิจไม่ต้องติดตั้งด้วยตัวเอง รวมถึงระบบ API จาก Google Map ที่เราเชื่มอต่อให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ของสำหรับผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ที่ลากแบบ Drag & Drop โดยไม่จำเป็นต้องเขียน Code เป็น หรือหากมีโปรแกรมก็สามารถเข้ามาพัฒนาได้เพิ่มเติม ได้อีกด้วย ซึ่งไม่มีผูกมัดการใช้งาน