Overview | Technical 

ขนาดธุรกิจเล็กใหญ่ไม่สำคัญ
แต่สำคัญที่สุดคือ เรื่องการสื่อสาร
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุด

เว็บไซต์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการเริ่มต้นของการสื่อสารทุกช่องทาง 

และไม่เพียงแค่สร้างเว็บไซต์ แต่สร้างความฉลาดให้กับเว็บไซต์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยง ช่องทางการสื่อสารทั้งหมด 

ด้วยเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ทุกๆ เว็บไซต์ ควรต้องมีตัวตนเป็นของตัวเอง

ในทุกๆเว็บไซต์เรามีความเป็นตัวตนของตัวเองชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mood and Tone หรือจะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่ช่วยให้เข้าถึง คนที่ใช้งานได้อย่างมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมทั้งเครื่องมือมือที่ช่วย ตรวจสอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถวัดผลได้แบบ Realtime พร้อมทั้งยังสามารถวัดผลเป็นวีดีโอได้อีก

และใครๆก็ค้นหาด้วย Google

การทำการตลาดไม่ใช่แค่ลง Social Media แต่ต้องเน้นพื้นฐานที่สำคัญ คือ Website เพราะเว็บไซต์ช่วยให้สินค้า หรือบริการของคุณ ไปอยู่ใน Google และทำให้มีโอกาสนำเสนอตรงกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น

ติดตาม และแนะนำอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มความสนใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย ระบบที่เชื่อมต่อกับ Social Media Tracking ที่ติดตั้ง และสามารถ ติดตามพฤติกรรม หรือ แสดงผลไปในทุกๆที่ ที่ลูกค้าไปเมื่ออยู่บน Social media ก็จะเห็นสินค้า หรือบริการเราต่อเนื่อง พร้อมทั้งระบบการติดตามที่ทราบพฤติกรรม

หรือข้อมูลเชิงลึกลูกค้าอย่าง 360 องศา

ระบบหลังบ้านที่ใช้ง่ายที่สุด

รูปแบบการจัดการหลังบ้าน ที่สามารถเข้าได้ด้วยเพียงใช้ Username และ Password ในการ Login เข้าไป ซึ่งสามารถเข้าไปสู่การจัดการได้ทุกส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องการแสดงผล  และสามารถแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูล ในรูปแบบ Drag Drop ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น

ประสบการณ์สำคัญที่สุด

เราไม่ได้ทำให้แค่เว็บไซต์ แต่ต้องเหนือกว่าด้วยการเก็บข้อมูลหลายกๆที่ไปรวมไว้ที่ Data Studio เพื่อให้ดูข้อมูลได้ทุกมิติแบบ Realtime เพื่อนำข้อมูลมาทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รู้ได้อีกว่า ค้นหาเราด้วยข้อความอะไร

เพราะ ดาต้า (Data เป็นเรื่องสำคัญที่ ควรให้ความสำคัญอันดับหนึ่ง) เรื่องนี้เลยเป็นเรื่องแรกที่เรา มักจะต้องให้ความสำคัญและจัดการสิ่งที่เรามี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งใช้ค่าโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เชื่อมโยงทุกอย่างด้วย API

การเชื่อมต่อเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ ในทุกเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเรามองถึงการเชื่อมต่อข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ โดยสามารถเชื่อมต่อ API ได้กับทุกเว็บไซต์ หรือโปรแกรมที่มีการเปิดการเชื่อมต่อระบบ API

อย่างไรก็ตามแต่
เว็บไซต์สำคัญที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ เว็บไซต์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเริ่มทำการตลาด เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านของเรา ที่เราควรต้องดูแล และจัดการเรื่องข้อมูล โดยที่โดยเราสามารถควบคุมได้ แต่ส่วนของช่องทาง Social Media เป็นเหมือนช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง