HelpDesk

เอ็นคอนเน็คเรามีการให้บริการแบบ HelpDesk Service สำหรับ ผู้ใช้บริการที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเกี่ยวการให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอด 365 วัน

HelpDesk

No Need Programmer

ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์ที่ต้องมาคอยดูแลเว็บไซต์ของคุณ

HelpDesk

No Charge

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการบริการประเภท HelpDesk Service ตลอด 1 ปี 

HelpDesk

Support within 14 Days

บริการการอัพเดทข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ ภายใน 14 วันทำการ 

HelpDesk Features

การบริการ HelpDesk ที่ช่วยเหลือตลอด 1 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Content

Update Information

ช่วยอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เพิ่มขึ้นมา

Internet Speed

Monitor Perfomance

ช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ในทุกๆเดือน เพื่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น

Interaction

Suggestion

แนะนำการลงข้อมูลต่างๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Analysis

Analytics Report

เราไม่ได้สร้างแค่เว็บไซต์แต่ทุกเว็บไซต์ คือส่วนหนึ่งของการตลาด โดยช่วยเก็บข้อมูลสถิติแนะนำการต่อยอด

HEADPHONE

Zoom Service

บริการ Zoom เพื่อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และประสิทธิการใช้งาน โดยไม่มีค่าใข้จ่ายตลอด 365 วัน

DIALOGUE BOX

Chat Support

บริการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอด 365 วันจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

วิธีการใช้บริการ HelpDesk

1.Booking Form

กรอกรายละเอียดในหน้า Booking Form และลงข้อมูลตามฟอร์ม แล้วกดส่งข้อมูล

2. Confirmation Email

เจ้าหน้าที่แจ้งกลับผ่านช่องทาง Email และประมาณการวันที่แล้วเสร็จผ่านช่องทาง Email

3. Confirmation Status

เจ้าหน้าที่ยืนยันการแก้ไข และสถานะการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง Email หรือช่องทาง Line @nconnect

เงื่อนไขการให้บริการ HelpDesk

  1. การบริการ Helpdesk เป็นการบริการสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์โดย nConnect เท่านั้น 
  2. การให้บริการ HelpDesk จะอยู่ในเงื่อนไขภายใน 365 วันหลังจากการเริ่ม Public Website แล้วเท่านั้น และนับจากวันที่มีการ Public Website
  3. การให้บริการ HelpDesk ประเภทการอัพเดทข้อมูลจะเงื่อนไขการแก้ไขภายใน 14 วันทำการหลังจากที่ได้รับ Email ยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  4. การให้บริการ HelpDesk ในการอัพเดทข้อมูลจะอยู่ในเงื่อนไขการอัพเดทข้อมูลเช่น อัพเดทสินค้า อัพเดทข้อมูลในหน้า หรือปรับแต่งหน้านั้น โดยไม่นอกเหนือจากขอบเขตงาน
  5. การอัพเดทข้อมูล ทางเอ็นคอนเน็คขอสงวนสิทธิ์การไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความหรือเนื้อหาที่ส่งเข้ามา เพื่อเป็นความถูกต้อง
  6. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีการให้บริการ Helpdesk ที่ระยะเวลานานเกินกว่าเงื่อนไขในบางกรณี โดยเราจะแจ้งให้ทราบให้ทราบก่อนถึงวันกำหนดส่งมอบงาน
  7. การนับวันให้บริการ Helpdesk จะนับจากวันที่ส่งข้อมูลและนับวันแรกจากที่ มี Email Confirmation กลับไปเท่านั้น 
  8. การให้บริการ HelpDesk จะนับวันให้บริการระหว่างวันทำการเท่านั้น โดยวันทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์ และหยุดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เลือกภาษา | Select Language