Bangkok Marathon

Project : Bangkok Marathon

OVERVIEW

Bangkok Marathon หรือ bkkmarathon.com เว็บไซต์สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยในแต่ละปีจะมีผู้สมัคร หลักหมื่นเข้าร่วมการแข่งขันโดยเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเขตกรุงเทพมหานคร

Descriptions about Bangkok Marathon

เกี่ยวกับ Bangkok Marathon

Bkkmarathon.com หรือ Bangkok Marathon (กรุงเทพมาราธอน) เว็บไซต์สำหรับการให้ข้อมูลและระบบการรับสมัคร สำหรับกิจกรรม หนึ่งใจงานวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุด ในไทย ซึ่งมีผู้สมัครและผู้เข้าแข่งกว่า หมื่นคน โดยต้องการการแก้ไขระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ โดย ได้มีการ ออกแบบใหม่ในปี 2020 โดยเป็นการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ตอบโจทย์ ทั้งด้านการประสบการณ์การออกแบบ การใช้งานที่สะดวก รวมถึงระบบการสมัคร และเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและเทคโนโลยี อื่นๆ ที่สามารถรองรับคนจำนวนมาก ที่เข้าพร้อมกันและทำทำรายการพร้อมกันทีละมากๆ

แนวคิดการ ออกแบบเว็บไซต์ ของ Bangkok Marathon

การออกแบบเว็บไซต์ ของ Bangkok Marathon โดยเป็นแนวคิดในการเน้นเว็บไซต์ให้เป็นแบบ FullWidth Design หรือการออกแบบเว็บไซต์ ที่เติมเต็มด้านช้ายและด้านขวาของเว็บไซต์ โดยได้เชื่อมโยงระบบ Video จาก Cloud และ Social Media เพื่อให้สามารถเล่นวีดีโอได้อย่างอัตโนมัติและใช้พื้นที่ของเว็บไซต์น้อยที่สุดเพื่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ ที่สะดวกที่สุดสำหรับทุกๆอุปกรณ์ และเพิ่มประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

โดยไม่ใช่แค่การออกแบบเว็บไชต์ เพื่อการให้ข้อมูล แต่จะมีการมุ่งเน้นการเชื่อมข้อมูลที่ เป็นมิตรกับทุกๆแพลตฟอร์ม รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับ Google เพื่อสามารถรู้ข้อมูลวันเวลา ที่จัดการแข่งขันได้ผ่าน Google Search ได้เลยทันที

โดยมีภาพรวมเทคโนโลยี และคุณสมบัติในเว็บไซต์ดังนี้

  • ระบบการเลือกประเภทและระยะทางสำหรับนักวิ่ง
  • Login เข้าสู่ระบบด้วย Social Media (Facebook) และ Email สำหรับตรวจสอบรายการสมัคร และแจ้งชำระเงิน
  • เชื่อมโยงระบบ LINE สำหรับการแจ้งการสมัคร และรวมถึงหลักฐานการชำระเงิน
  • ระบบแจ้งและเปลี่ยนสถานะการสมัคร ที่สะดวกสำหรับผู้ดูแล
  • ระบบการค้นหาข้อมูลนักวิ่ง ผ่านระบบการค้นหา รวมถึงการอัพเดทเลข BIB
  • ระบบ CDN (Content Delivery Network) สำหรับการรองรับการเข้าเว็บไซต์ หรือใช้งานเว็บไชต์จำนวนมากพร้อมๆกัน
  • ระบบ Drag and Drop สำหรับการจัดการและอัพเดทข้อมูลสำหรับ Bangkok Marathon ในเว็บไซต์ ที่สะดวกมากย่ิงขึ้นในการอัพเดทข้อมูล

 

Search Google

 

 

bkk Marathon

 

Bangklok Marathon

Bkk Marathon Bangkok Marathon Bangkok Marathon Bangkok Marathon

เลือกภาษา | Select Language