30 Days Challenge

Project : 30 Days Challenge

OVERVIEW

30Days Challenge Campaign ของ WE Fitness ที่ร่วมกับ Sealect การสร้างแคมเปญสำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันลดน้ำหนัก ใน โปรเจค 30Days Challenge โดย nConnect ได้ดำเนินการออกแบบเว็บไซต์และหน้าสมัคร และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เลยทันที โดยที่มีข้อมูลผู้สมัครแสดงใน Google Sheets

Descriptions about 30 Days Challenge

30 Days Challenge Website โปรเจคที่สร้างขึ้นมาสำหรับการรับสมัคร ผู้สมัครที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยเป็นแคมเปญกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย WE Fitness และ Sealect โดยเป็นแคมเปญการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในระยะสั้น โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 พันคน โดยจะเน้นการรวบรวมผู้สมัครไว้ที่ส่วนที่จัดเก็บข้อมูลที่สะดวก และสามารถอัพเดทและเข้าถึงได้

 

แนวคิดการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

สำหรับ 30Days-challenge.com เป็นแคมเปญระยะสั้นโดยเน้นถึงการสมัครเข้าร่วม โดยเน้นส่วนของการแสดง วีดีโอ วิธีการสมัคร และงานที่ผ่านมา โดยในระบบนั้นจะต้องการสามารถกดสมัครและชำระเงินได้เลย โดยรวบรวมข้อมูลที่ง่านมากยิ่งขึ้น โดยส่งข้อมูลผู้สมัครไปที่ Google Sheet และอัพเดทข้อมูลผ่าน Data Studio โดยใช้เวลาในการพัฒนา 30 วันทำการ ซึ่งในการพัฒนาจะแบ่งเป็นส่วน 2 ส่วนคือส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ หรือหน้ารายละเอียดแคมเปญ และหน้าสมัครและชำระเงิน ในระบบ โดยเชื่อมระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้สะดวกในการชำระเงินที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

เลือกภาษา | Select Language