Satit Yoga

Project : Satit Yoga

OVERVIEW

สถิตโยคะ สตูดิโอ คือสถานที่สำหรับฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ที่นำเสนอรูปแบบการสอนโยคะในแนวผสมผสานไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ดำเนินการสอนโดยครูสถิต กิ่งวงษา และครูผู้มากประสบการณ์อีกหลายท่าน แนวการสอนมีหลากหลายสไตล์ เช่น Basic Yoga , Advanced Yoga ,Hatha, Power, Flow, Vinyasa, Ashtanga

Descriptions about Satit Yoga

www.Satityoga.com  หรือ Satit Yoga สถานที่สำหรับฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ที่นำเสนอรูปแบบการสอนโยคะในแนวผสมผสานไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ โดย nConnect ได้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ให้กับ satityoga.com โดยได้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจให้บริการประเภท ฟิตเนสและโยคะ โดยเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย และสามารถแสดงถึงข้อมูลการให้บริการ ของ Satit Yoga

แนวคิดการออกแบเว็บไซต์

แนวคิดการออกแบเว็บไซต์ เราเริ่มต้วยแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ สะอาด และสามารถอ่านรายละเอียดได้นานยิ่งขึ้นโดยใช้สีที่ตัดกันระหว่าง 2 สีคือ สีขาวและสีดำ ในเว็บไซต์

ในรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ใช้การออกแบบเว็บไซต์แบบ Full-width หรือเต็มสัดส่วนทั้ง ช้ายและขวา ซึ่งทำให้การแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์ เติมเต็มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นรูปภาพที่แสดงผลในหลังบ้าน ทำให้ สามารถแสดงผลให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งแยกย่อยอยู่ เป็นหลากหลายหน้า ซึ่งแยกย่อยเมนูดังนี้ : MAIN , STUDIO, GALLERY, YOGA , TEACHER, TRAINING, WORKSHOP, SCHEDULE, KNOWLEDGE, PRICING, PILATES, PRIVATE, TRAINING, CONTACT.
โดยได้แยกหน้าเหล่านี้ไว้เป็นเมนู ในแต่ละเมนูเพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าถึงทุกๆหน้าและออกแบบแยกเว็บไซต์ในแต่ละหน้า

System information

  • System : WordPress & PHP
  • Design System : Modern Full-width System.
  • Theme : Bridge & Custom Theme for Satit Yoga
  • Backend : Drag & Drop System in Backend Website.

Satityoga information

 

เลือกภาษา | Select Language